Lodsen

Rørvig, 02. juni 2017

Projektet afsluttes

Igennem de sidste måneders forhandlinger om salg af gården har sælgeren Ekkehard Meister fastholdt et krav om en salgspris på 5 millioner kroner. Arbejdsgruppen har været i dialog med en fond, der gerne vil støtte købet, men gruppen har ikke anset det realistisk at søge yderligere fonde til det resterende beløb, ud fra den betragtning, at det ikke anses realistisk at søge om støtte til en anskaffelsespris, som er betydeligt højere end den pris som mæglere har vurderet gården til.

Arbejdsgruppen har på denne baggrund anbefalet Rørvig By og Land at opgive projektet. Arbejdsgruppen har også underrettet borgmesteren og direktøren for Geopark Odsherred om denne beslutning. Bestyrelsen har på et møde i slutningen af maj måned herefter besluttet at påbegynde tilbagebetalingen af de indsamlede bidrag. Dette vil ske i løbet af juni måned.

Arbejdsgruppen takker for den store støtte og tillid, der er blevet vist fra godt 240 bidragsydere, fra gruppen af rådgivere, og fra tidligere medlemmer af den oprindelige initiativgruppe. Gruppen takker endeligt Rørvig By og Land for den økonomiske støtte som har muliggjort at drive projektet, og for varetagelsen af indsamlingen.

Arbejdsgruppen er naturligvis skuffede over ikke at være kommet i mål som planlagt, og er forundret over sælgerens holdning og ringe interesse for at bidrage til at sikre Lodsoldermandsgården fremover. Ejeren ønsker at finde en privat køber som er villig til at betale den forlangte pris og overtage den store restaureringsbyrde, som ligger forude. I tillæg forestår genetablering af forhold og bygningsændringer, som igennem årene er sket uden tilladelse fra fredningsmyndighederne. Private købere har ikke den mulighed for at få fondsstøtte til de store restaureringsomkostninger, som vi ville have haft. Indtil en køber findes, vil ejer søge at forpagte gården ud, så vi håber at der trods alt kan komme lidt liv i gården.

Vi må vente og se hvad tiden bringer. Rørvig historiske bygning ligger der jo, og der er så vidt vi ved ingen andre købere foreløbig. Skulle der opstå nogen som helst mulighed fremover, tager vi gerne opgaven op igen.

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen

Bo Bræstrup, Erik Corneliussen og Manfred Waldner

***

Rørvig, 10. marts 2016

Kære Ambassadører

Nu gælder det – indsamlingen er startet !

Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen har nu godkendt vores ansøgning om tilladelse til at indsamle midler til anskaffelse af Lodsoldermandsgården, og indsamlingen kan således for alvor begynde. Vi opfordrer derfor samtlige ambassadører til at medvirke til at promovere og støtte indsamlingen, og hjælpe til, at mange penge bliver indsamlet så hurtigt som muligt. Rørvig By og Land har som bekendt oprettet en konto for indsamlingen:

Sparekassen Sjælland Reg nr. 0517 Konto 265812

Kontoen er spærret således at pengene kun kan anvendes til køb af ejendommen og i tilfælde af at købet af en eller anden grund ikke kan gennemføres, vil pengene blive returneret til giverne. Som vi skriver på lodsen.com vil det hjælpe os, hvis giverne i forbindelse med overførslen sender en mail til ec@isore.dk med anførelse af navn og telefonnummer. De første midler er allerede kommet ind, så vi håber og tror på, at det går stærkt nu.
Af andre nyheder kan nævnes:

Fredag den 26. februar arrangerede Foreningen Rørvig By og Land en aften med fortællinger om Lodsoldermandsgården. Mødet var meget vellykket med en tæt pakket sal i Sognegården. • Initiativgruppen har med Landliggeren arrangeret, at der kommer en artikel om projektet i forårsnummeret af Landliggeren, som postomdeles til omkring 25.000 læsere. Ligeledes kommer der en artikel i Ugeavisen Odsherred. • Informationsmøde om indsamlingen vil blive gennemført den 25. marts kl 15:00 Langfredag i Sognegården. Dette møde er rettet mod ambassadører, sommerhusejere og landliggere. Der vil således ikke blive afholdt en særligt møde for ambassadørerne, da vi antager de er rimelig godt informeret. • Foran Lodsoldermandsgården bliver der om få dage opsat en ny plakat vedr. indsamlingen. En stand med information og uddeling af vores flyer vil blive oprettet ved siden af plakaten og den vil blive bemandet hele Påsken så vidt mulig. Interesserede, der vil hjælpe med bemandingen bedes henvende sig til en af initiativtagerne, så der kan oprettes en vagtplan.
De to informationsmøder har bidraget til at styrke interessen for projektet, og der er en god anledning til at styrke interessen yderligere under påskens private sammenkomster i Rørvig. For opdatering anbefaler vi at holde øje med www.lodsen.com.

Med venlig hilsen

Initiativtagerne

Bo Bræstrup, Simon Christiansen, Otto Graham og Erik Corneliussen